Sammanfattning från Transportforum 2020

Årets upplaga samlade många deltagare kring den forskning och utveckling som blir allt mer angelägen, inte minst ur ett hållbarhets- och klimatperspektiv.

Temat för inledningssessionen var därför ”Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle”. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalade och knöt an till temat och till vilken roll politiken har i omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Konferensen, som hölls 8 till 9 januari på Konsert och Kongress i Linköping, är den största i sitt slag och arrangerades av VTI för 37:e gången. Ungefär 1 500 deltagare kom till sammanlagt 93 sessioner vilka omfattade 350 olika föredrag. Hållbarhet, omställning och cykling var exempel på frågor som belystes under konferensen. Rekordmånga utställare var på plats och Cykelcentrums ”speed-dating” evenemang, blev välbesökt och uppskattat.

I år valde vi i Cykelcentrum ett nytt upplägg för vårt evenemang, efter ordinarie program dag ett. Vi kallade det Träffpunkt Cykelcentrum och vid 14 ståbord fanns politiker, forskare, doktorander och intresseorganisationer representerade och berättade kort om sina hjärtefrågor och diskuterade med intresserade besökare. Det som diskuterades var allt från vad som är på gång i Cykelcentrum, cykling i byggarbetsplatser, tre partiperspektiv på cyklande, fyra doktorandprojekt (1. Missade länkar, kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur i cykelnätverk, 2. Säker, framkomlig och komfortabel cykelväg med fokus på den tekniska hållbarheten, 3. Sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland individer skadade i en cykelolycka och 4. Hälsovinster av fysisk aktivitet i samband med fritids- och pendlingscykling), godstransporter med cykel, Linköpings kommuns nya cykellänk och om hur den blir bättre för fler, att cykla i en värld byggd för bilar, barnperspektivet och deras behov av fysisk aktivitet samt sist, men inte minst, Cykelcentrums planer på att på sikt arrangera e-kurser för att höja kompetensen inom cykelrelaterade frågor. Det är ett behov som vi ser hos många kategorier av beslutsfattare.

Läs mer om Transportforum 2020. Länk till annan webbplats.