Inventering av tekniska resurser

Ny publikation – VTI notat 19-2019 Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av resurser i Sverige – direkt från pressarna.

Syftet med översikten är att redovisa vilka tekniska resurser som kan användas i cykelforskning och genom det visa på möjligheter till och begränsningar för att bedriva forskning, för ökad och säker cykling. Genom ökad kännedom om dessa resurser vill vi inspirera till projektidéer samt bidra till att kontakter knyts för framtida samarbeten inom svensk cykelforskning.