Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg?

En ny utgåva av nationellt cykelbokslut kom i slutet av juni.

Trafikverket är utgivare och cykelbokslutet tas fram inom ramen för det Nationella cykelrådets arbete där VTI representeras av Mikael Johannesson. I rapporten kan man utifrån statistik och undersökningar följa utvecklingen på en rad områden som rör cykling.