Sopsaltningens effekt på cykelolyckor

Snöröjningsmetoden där cykelbanan sopas ren från snö kombinerat med halkbekämpning med saltlösning kan ha lett till en ökning av cyklandet vintertid.

Det kan också ha bidragit till minskat antal halkolyckor. Det konstateras i en färsk rapport om sopsaltning som just har publicerats.