Lämna bilen – ta cykeln i stället

Skolan börjar och det är dags att se över sina vardagsrutiner. Väldigt mycket talar för att om möjligt låta bilen stå och istället välja cykeln, både för föräldrar och barn.

VTI har i ett regeringsuppdrag forskat på konsekvenserna för barn och unga av bristande fysisk aktivitet och vad skälet är till att cyklandet minskar. Det visar sig att det finns många skäl.

Fortsätt läsa i VTI rapport 958 - Cykling bland barn och unga: en kunskapssammanställning Länk till annan webbplats.