Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Fredag 14 juni kl 19.30 gick startskottet för årets Vätternrunda. Cirka 20 000 startande samlades i Motala för att köra de 30 milen runt Vättern. Tidigare under eftermiddagen samlades Vätternrundans arrangörer, några representanter från riksdagens Trafikutskott, samarbetsorganisationer och Cykelcentrum/VTI för att utbyta information om våra respektive verksamheter.

Vi fick dessutom information om det jättearrangemang som cykelveckan är – med stora Vätternrundan som storslagen avslutning – och fick möjlighet att diskutera cykling och olika frågeställningar kopplat till det.

Jones Karlström, biträdande föreståndare för Cykelcentrum/VTI informerade om vår verksamhet, vilka pågående och – förhoppningsvis – framtida projekt som finns och vilka tekniska resurser som vi har till vårt förfogande. VTI har, som oberoende forskningsinstitut, en imponerande uppsättning tekniska resurser samt personal med hög kompetens och vi kan åta oss väldigt varierande uppdrag.

Eftersom många kommuner satsar stora pengar på olika kampanjer för att öka cyklandet, så är det viktigt att känna till hur man ska förbereda och följa upp, för att verkligen veta att man har fått valuta för pengarna. Sonja Forward, senior forskare på VTI, presenterade vad som krävs för att cykelkampanjer ska ge önskad effekt. Hon konstaterade att många kampanjer inte är tillräckligt långsiktigt uthålliga, saknar teoretisk förankring och därför inte ger önskat resultat. Hon betonade att det tar tid att ändra folks attityd och beteende. Dessutom, menade hon, kan det vara svårt att uttala sig om resultaten eftersom man sällan genomför en gedigen utvärdering.