Nu är den här – rapporten om sopsaltning av cykelvägar!

För att främja ett ökat cyklande och minska antalet singelolyckor, krävs en bra vinterväghållning av cykelvägar. För snöröjning och halkbekämpning av cykelvägar används traditionellt sett plogning och sandning. En alternativ metod som blivit alltmer etablerad under senare år, är ”sopsaltmetoden”.

Metoden innebär att en roterande sopvals används för snöröjning och att saltlösning, torrt eller befuktat salt används för halkbekämpning.

Nu är rapporten om sopsaltning här: VTI rapport 1005 – Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner här. Länk till annan webbplats.

Läs också Handbok för sopsaltning av cykelvägar Länk till annan webbplats. här.