Dubbdäck till cykel testade

Halka är den dominerande orsaken bakom cyklisternas singelolyckor under tiden december-februari. Ett sätt att minska olycksrisken är att använda dubbdäck.

VTI har, på uppdrag av Länsförsäkringars forskningsfond, testat ett antal däck.