Hoppa till innehåll

Nationell nätverksträff för cykeldoktorander hölls i Linköping

Deltagare i Cykelcentrums första nätverksträff för cykeldoktorander och handledare – från vänster bakre raden: Peter Schantz, GIH, Anna-Karin Lindqvist, LTU, Hanna Forsberg (delvis skymd), Luleå Tekniska Universitet, Joakim Ekström (delvis skymd), LiU. Mellanraden: Eva Savolainen, LTU, Martin Larsson, snart VTI, Anna Niska, VTI, Magnus Larsson, VTI. Främre raden: Stina Rutberg, LTU, Christina K Karlsson, VTI, Janet van der Meulen, Lunds Universitet/Trv, Wasif Raza, Umeå universitet, Jones Karlström, VTI.

25 oktober besökte 9 cykeldoktorander och handledare – av hittills totalt 17 registrerade – VTI och Cykelcentrums kärngrupp för en första nationell nätverksträff. Deltagarna kom från Luleå i norr till Lund i söder. Tanken är att på sikt samla landets alla cykeldoktorander med handledare för att gemensamt och tvärvetenskapligt stärka cykelforskningen.

Gruppen träffades redan på torsdagskvällen för en gemensam middag och lättsamma diskussioner. Diskussionerna fortsatte under fredagen och handlade mycket om förväntningar, önskemål, ramar, former och idéer om hur nätverket kan verka och synas. En viktig aspekt är att synliggöra, både internt i gruppen och externt, vilken enorm kompetens som samlas och som kan generera många spännande samarbeten och kunskapsöverföring över disciplingränser.

Efter en rundvandring och visning av VTI:s tekniska resurser och laboratorier redogjorde Jones Karlström för en sammanställning av tekniska resurser nationellt. Sammanställningen kommer att publiceras inom kort. Idéerna var många kring hur kompetensen kan stärkas om cykelfrågor både i grund- och forskarutbildning samt genom kompetensutveckling hos bransch och finansiärer.

– Vi ser alla fram emot fortsättningen, där Cykelcentrum ska vara samordnaren och möjliggöraren för hela den nationella utvecklingen, säger Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum.

Om du är doktorand/handledare med någon form av cykelfokus så anmäler du dig till vårt nätverk HÄR.

Foto: VTI