Framing the Third Cycling Century – Bridging the Gap between Research and Practice

Forskare och utförare diskuterar och analyserar olika aspekter av cykling, utifrån sina egna perspektiv. En av slutsatserna är att det finns luckor mellan dem båda.  Fortsätt läsa