Vad tycker du om cyklingen i din kommun?

Cykelfrämjandet gör återkommande undersökningar av hur nöjda cyklister är med sin kommun, utifrån ett cykelperspektiv. Delta gärna i Cyklistvelometern och tyck till om just din kommun. Är cykelvägarna tillräckligt breda? Är belysningen bra? Skulle du rekommendera andra att cykla i din kommun?

Fortsätt läsa

Grattis Uppsalacyklister!

Grattis Uppsalacyklister, ni bor i staden som toppar Cykelfrämjandets nationella granskning Kommunvelometern – för tredje året i rad. På andra plats kommer Linköping (igen) och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.

Fortsätt läsa

Ny artikel om visualisering av cykling i städer

Towards Knowledge-Based Geospatial Data Integration and Visualization: A Case of Visualizing Urban Bicycling Suitability, av Weiming Huang, Khashayar Kazemzadeh, m.fl., Lunds universitet.

Fortsätt läsa

Fullt finansierad doktorandtjänst vid Trinity College, Dublin, Irland

There is an opportunity in Trinity College Dublin for a fully funded PhD.
The successful candidate will work on a project looking at how autonomous cars will affect cycling in cities.

Fortsätt läsa “Fullt finansierad doktorandtjänst vid Trinity College, Dublin, Irland”

Cykelcentrums webinar – Cykelns dag 3 juni

Foto: Mostphotos.com/Aleksandr Khakimullin

Som vi har aviserat tidigare så har vi ett intressant webinar den 3 juni, på Cykelns dag, kl 09.30-15.30. Vi erbjuder ett öppet och gratis webinar fullt med intressanta presentationer och diskussioner på tre teman: Elsparkcyklar, Vägars och gators utformning (VGU) ur ett cykelperspektiv och slutligen Drift och underhåll av cykelvägar.

Anmälan och program

Inspelat webinarium om cykling mot enkelriktat

Se Svenska Cykelstäders webinarium om cykling mot enkelriktat här.

Planering för strategisk cykelinfrastruktur

Ny rapport av Jens Alm och Till Koglin, K2 – I dagens samhälle med klimatförändringar och miljöproblem ses cykeln som ett allt viktigare transportmedel för att minska bilanvändning. Trafikverket konstaterade att ökad cykling medför stora vinster för samhället, inte minst för miljön. Således borde cykel prioriteras allt mer i planeringen, vilket inte alltid görs. Hur man planerar cykelinfrastruktur och vad som klassas som bra eller dålig cykelinfrastruktur kan skilja sig mellan olika kommuner, inte minst beroende på kommunens storlek, planeringstradition och liknande. Föreliggande rapport är slutprodukten av projektet som handlar om möjligheter och svårigheter för kommunerna att implementera strategisk cykelinfrastruktur i Sverige. Vidare syftar rapporten till att ge kommuner rekommendationer om hur de arbeta vidare med frågorna och förslag på hur de kan övervinna eventuella svårigheter.

Fortsätt läsa

Svenska Cykelstäders interaktiva broschyr

Nu är den här! Läs den gärna.

Planera in Cykelns dag 3 juni – webinardag

På Cykelns dag den 3 juni planerar vi in ett gratis öppet webinar med flera spännande punkter. Håll dagen öppen i din kalender så att du kan delta. Vi återkommer inom kort med program. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så får du en separat inbjudan. Du prenumererar längst upp i menyn till höger.

Säker mobilitet på cykel för ett hållbart åldrande

Enligt slutrapporten har det här Skyltfonden-projektet bidragit till säkrare cykling bland äldre personer. Projektets kunskap har även bidragit till ny konsumentinformation vilket kan inspirera och öka cykling hos äldre.

Slutrapporten (svenska)

Fortsätt läsa (engelska)