Hoppa till innehåll

Välkommen till Cykelcentrums nätverk för seniora cykelforskare / Welcome to Cykelcentrum’s network for senior bicycle researchers

Tack för ditt intresse av och registrering till ett nätverk för seniora cykelforskare. Vi återkommer i mitten av april 2021 då vi vet hur stort intresset är för ett nätverk och om hur vi i så fall ska gå vidare.

Thank you for your interest in and registration to a network for senior bicycle researchers. We will respond to you with more information by mid-April 2021 when we know more about the interest and how to proceed.

Vänliga hälsningar / Kind regards

Cykelcentrum