Tillgänglighet

Cykelcentrum arbetar kontinuerligt med att uppfylla WCAG 2.1 till minst nivå AA.

Hittar du något som vi skulle kunna göra bättre så får du gärna höra av dig till cykelcentrum@vti.se