Hoppa till innehåll

trafiksäkerhet

Handbok om kommunikationskampanj för trafiksäkerhet

Ska ni genomföra en kommunikationskampanj för trafiksäkerhet? Läs den här handboken först.

CAST-projektet, som pågick mellan 2006 och 2009, gällde utveckling av tre verktyg för att ge kampanjmakare praktisk hjälp. Tillsammans ger verktygen tydliga anvisningar för utformning och utvärdering av trafiksäkerhetskampanjer.

Läs mer »Handbok om kommunikationskampanj för trafiksäkerhet

Effekter av att prioritera cyklande i korsningar: Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring, skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar. Är cykelöverfarten rätt typ av åtgärd för att uppnå trafiksäkerhet och en attraktiv infrastruktur? Det undersöks i den här studien.

Läs mer »Effekter av att prioritera cyklande i korsningar: Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna

Cora van Nieuwenhuizen, Nederländernas minister för infrastruktur och vattenhantering, tillsammans med Jonas Jansson och Jones Karlström, VTI.

Torsdagen den 20 februari tog VTI och Cykelcentrum emot en stor trafiksäkerhetsdelegation från Nederländerna, ledd av ministern för infrastruktur och vattenhantering. Fokus för besöket var trafiksäkerhet för cykel, elcykel och elsparkcykel.

Läs mer »Cykelsäkerhet i fokus för ministerbesök från Nederländerna