regeringen

Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik

Enligt ett pressmeddelande från regeringen ges nu kommuner möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla. På cykelgator ska motordrivna fordon anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats.

Läs mer »Cykelgator ska underlätta för cykeltrafik