Hoppa till innehåll

godscykel

En förstudie av godscykeln och dess användningsområde

Den sista kilometern av en transportkedja är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen av hela kedjan. Att transportera paket med godscyklar är kostnadseffektivt, leder till mindre utsläpp och snabbare transporter.

Forskare vid VTI har i en ny rapport sammanställt kunskapen som finns om godscykeln och dess användningsområde. Forskning visar att användandet av godscyklar har god potential att vara en framgångsrik lösning för citylogistik.

Läs mer »En förstudie av godscykeln och dess användningsområde