Hoppa till innehåll

FOI

Workshop med Trafikverket

I slutet av januari anordnade Cykelcentrum en workshop med VTI-forskare och representanter från Trafikverkets FOI-portföljer. Syftet var att diskutera utmaningar på cykelområdet och tänkbara möjligheter för Trafikverket att bidra till att stärka cykelforskningen och säkra kompetensförsörjningen i Sverige. Henric Storswedh, nationell utredningsledare i personresor på Trafikverket, säger så här om Trafikverkets tankar med workshopen:

Läs mer »Workshop med Trafikverket