Hoppa till innehåll

cyklister

Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan att börja cykla, samt utvärderat konsekvenserna av förslaget om Trafik på lika villkor (TLV) – omfördelning av gaturummet. Konceptet som undersöks inom ramen för denna förstudie går kortfattat ut på att cyklister rör sig som bilar i gaturummet.

Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash

Licentiatavhandling av Linnea Kjeldgård, Karolinska institutet.

Cyklister är den trafikantgrupp med högst antal allvarligt skadade personer. Dock är kunskapen om deras sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) i samband med cykelolyckan mycket begränsad. Avhandlingens syfte var att studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland skadade cyklister dels i samband med cykelolyckan, dels på längre sikt. 

Läs mer »Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash