Hoppa till innehåll

cykeltyper

Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul

Inför arbetet med att ta fram en trafikstrategi, Trafikstrategi för ett hållbart Göteborg, med sikte mot år 2035 gjorde Göteborgs stad år 2012, tillsammans med Tyréns, en inventering och analys av vilka cykeltyper som då fanns i Sverige och omvärlden. Syftet var att öka kunskapen och därmed skapa bättre förutsättningar för olika typer av fordon i samhället, vilket i slutändan kan få fler att välja hållbara transportmedel.

Läs mer »Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul