Hoppa till innehåll

bicycle crash

Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash

Licentiatavhandling av Linnea Kjeldgård, Karolinska institutet.

Cyklister är den trafikantgrupp med högst antal allvarligt skadade personer. Dock är kunskapen om deras sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension) i samband med cykelolyckan mycket begränsad. Avhandlingens syfte var att studera sjukskrivning och sjuk- och aktivitetsersättning bland skadade cyklister dels i samband med cykelolyckan, dels på längre sikt. 

Läs mer »Sickness absence and disability pension among individuals injured in a bicycle crash