Hoppa till innehåll

Rapport från Almedalen 2023

Anna Niska i Almedalen. Foto: Eva Ankarberg
Foto: Eva Ankarberg

En något komprimerad Almedalsvecka är över. I år erbjöds 2 115 officiella programpunkter, att jämföra med 3 724 under 2019, innan pandemin. Arrangemanget var också påtagligt lugnare. Innanför Visbys murar var stämningen fortfarande lättsam med publika seminarier och partiledare och ministrar som promenerade mellan programpunkterna på Visbys vackra gator. Hållbarhet och hälsa var i fokus i flertalet seminarier och cykling lyftes i flera fall som en del av lösningen på olika utmaningar.

Vi på Cykelcentrum samverkar med många organisationer och vi var, tillsammans med några av dem, i Almedalen i sommar för att sprida kunskap om hur vi når ökad och säker cykling. Där bidrog bland andra Anna Niska, från Cykelcentrum VTI, med forskningsperspektivet i flera av seminarierna.

Följande seminarier tog upp olika aspekter av cykling:
Trafikanter i morgondagens hållbara stad
20 procent cykelresor – en orealistisk grön utopi eller nästa stora hälsoprojekt?
Skärmförbud eller cykelpåbud? – Hur kan vi förbättra svenska barns hälsa?
En ny frihetsreform – bortom bilen?

Fler relaterade seminarier:
Vi står inför en stor samhällsförändring. Hur planerar och bygger vi ett klimatsmart samhälle?
Får man lycka av att cykla?
Mikromobilitet för makroeffekt – en resurs i utvecklingen av hållbara städer?
Hur ställer vi om transportsektorn för att nå 2030-målet?