Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

(In English below)

K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, bjuder in till kursen Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält (kurskod VTV015F). Kursen ges via Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och samhälle.

Kursen vänder sig till doktorander som forskar om kollektivtrafik i en bred bemärkelse. Doktorander från olika lärosäten och fakulteter är välkomna att delta. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska eller engelska beroende på deltagarnas önskemål.

Mer information om Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält på svenska. (pdf)

Läs mer »Doktorandkurs – Kollektivtrafikforskningens kunskapsfält

Från soffpotatis till hälsomänniska – Maria ändrade livsstil och köpte racercykel

Enligt branschorganisationen Svensk Cykling visar statistik från Cykelbranschen på en kraftfullt ökad cykelförsäljning till konsument. Många har gjort som Maria Elvåker på VTI och tagit… Läs mer »Från soffpotatis till hälsomänniska – Maria ändrade livsstil och köpte racercykel

Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Baserat på information från FERSI:s (The Forum of European Road Safety Research Institutes) medlemmar, har en FERSI-rapport sammanställts om rättslig status, användning och säkerhet för elscootrar i 18 europeiska länder. Det visar sig att den rättsliga statusen varierar mellan länder och att informationen om deras användning och säkerhet generellt sett är knapphändig. Det är dock ett problem som i ökande omfattning uppmärksammas både på myndighetsnivå och från forskningsinstitut.

Läs mer »Elscootrar i Europa: rättslig status varierar, säkerhetseffekter otydliga

Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul

Inför arbetet med att ta fram en trafikstrategi, Trafikstrategi för ett hållbart Göteborg, med sikte mot år 2035 gjorde Göteborgs stad år 2012, tillsammans med Tyréns, en inventering och analys av vilka cykeltyper som då fanns i Sverige och omvärlden. Syftet var att öka kunskapen och därmed skapa bättre förutsättningar för olika typer av fordon i samhället, vilket i slutändan kan få fler att välja hållbara transportmedel.

Läs mer »Kartläggning av cykeltyper med två eller flera hjul