Byggtrafik i Göteborg: planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare

VTI rapport 1094 – Resultaten visar att de utvärderade teknik- och produktlösningarna i infrastrukturen riktade mot cyklister har en begränsad möjlighet att förbättra säkerheten vid… Läs mer »Byggtrafik i Göteborg: planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare

VTI REKRYTERAR – Forskningsingenjör inom cykelinfrastruktur och vägunderhåll

VTI söker en forskningsingenjör inom cykelinfrastruktur och vägunderhåll till enheten Drift och underhåll (DOU). Din placeringsort kan diskuteras men Linköping kommer vara en central plats… Läs mer »VTI REKRYTERAR – Forskningsingenjör inom cykelinfrastruktur och vägunderhåll