Hoppa till innehåll

Registrering seniora cykelforskare / Registration senior bicycle researchers

A network for ideas.
Foto: Mostphotos.com/Aleksandr Khakimullin

Vi har sedan en tid ett nätverk för cykeldoktorander och handledare och har fått indikationer på att det finns ett intresse för ett liknande nätverk för seniora cykelforskare. Om du har disputerat eller arbetar som forskare inom något ämne med koppling till cykling så är du välkommen att registrera dig till vårt nätverk. Vi kommer att återkoppla med inbjudan till diskussioner om vad vi gemensamt vill utvecklat nätverket till.

For some time now, we have had a network for doctoral students with a bicycle related focus, and their supervisors. We have now received indications that there is an interest in a similar network for senior bicycle researcher. If you have a PhD in or work as a researcher in a bicycle related research area you are welcome to register to our network. We will then send invitations to discussions about what we jointly will develop this network into.

REGISTRERA DIG HÄR / PLEASE REGISTER HERE