Hoppa till innehåll

Anton Grenholm, Högskolan Dalarna, DU

Porträttbild Anton Grenholm, Högskolan Dalarna. Foto.
Anton Grenholm, Högskolan Dalarna.

Forskningsområde: Högskolan Dalarna deltar i ett projekt som utvecklar och utvärderar en intervention för att främja barns aktiva skoltransporter: Sustainable Innovation for Children Transporting Actively (SICTA) 2.0. Interventionen har tagits fram vid Luleå tekniska universitet och har utvecklats och testats i flera omgångar.

Med nya projektmedel från Vinnova genomförs och utvärderas interventionen nu igen vid ett par skolor i Falu kommun. Interventionen är skolbaserad och består i att eleverna under fyra veckor får uppdrag av olika slag som ska stimulera till fysiskt aktiva transporter till och från skolan. Uppdragen följs sedan upp som en del av undervisningen i olika ämnen.

Mitt bidrag i projektet består främst i att ta fram och utvärdera de mätmetoder som behövs för att så småningom kunna göra kvantitativa mätningar av transportsätt och fysisk aktivitet under resorna. Interventionen i Falun är en pilotstudie, där mätningar med dagliga enkätfrågor, GPS och accelerometrar utvärderas avseende validitet och genomförbarhet, som underlag för en framtida randomiserad och kontrollerad studie.

Disputerar: 2023 (lic.)

Läs mer om Anton Grenholm.