Doktorandpresentationer

Cykelcentrums mål är att främja och stötta cykelforskning i landet och vi vill gärna lyfta fram det nätverk med cykeldoktorander som vi initierade 2019. Mycket spännande cykelrelaterad forskning pågår på olika lärosäten, från Luleå i norr till Lund i söder, men naturligtvis även i våra grannländer, där vi har fått flera deltagande doktorander. Flera doktorander har disputerat sedan start och vår ambition är att på sikt även lyfta fram seniora cykelforskare i landet.