Hoppa till innehåll

Luleå tekniska universitet – Aktiva skoltransporter

Med utgångspunkt i att barn idag rör sig för lite vill vi utveckla interventioner som främjar aktiva skoltransporter. Detta ökar inte bara den fysiska aktiviteten, det bidrar även till många andra bra effekter, exempelvis sociala samspelet mellan barnen, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Vi arbetar med interventioner för att öka aktiva skoltransporter i ett tvärvetenskapligt forskarteam.

Inom projektet jobbar vi och våra doktorander just nu med feasability studier kring den intervention som vi utvecklat samt studier kring föräldrars attityder till aktiva skoltransporter.

Hemsida för projektet: https://www.ltu.se/aktivaskoltransporter