Hoppa till innehåll

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH – Rörelse, hälsa och miljö

Rörelse, hälsa och miljö

Temaområdet rörelse, hälsa och miljö är ett flervetenskapligt forsknings- och utvecklingsområde vid GIH. En övergripande frågeställning inom området är hur fysisk aktivitet och hälsa inom befolkningen ska kunna främjas samtidigt med en ekologiskt hållbar utveckling. 

I bedömningen av dessa frågor bör därför olika ramvillkor, t ex fysiologiska, ekologiska och ekonomiska, bedömas och vägas in. Temaområdet är således flervetenskapligt till sin karaktär.  

Hur olika miljöfaktorer påverkar människors lust att vara fysiskt aktiva är ett exempel på frågeställning. Ett annat är vilka positiva respektive negativa miljöeffekter som kan knytas till olika former av fysisk aktivitet, olika arenor och andra förutsättningar som är knutna till utövandet.

Ett större forskningsprojekt inom temaområdet behandlar fysisk aktivitet i form av gång och cykling vid arbetspendling. Mer information om projektet finns på: www.gih.se/faap