Hoppa till innehåll

Doktorandnätverket på kartan

I dagsläget är doktorandnätverket representerat på följande lärosäten och institut, från Luleå i norr till Lund i söder:

Statisk kartbild över organisatoriska och geografisk placering av alla doktorander.
Cykelcentrums doktorandnätverk. Klicka här för större karta

Akademiska – Akademiska sjukhuset
CHALMERS – Chalmers tekniska högskola
GIH – Gymnastik- och idrottshögskolan – Rörelse, hälsa och miljö
DU – Högskolan Dalarna
DTU – Technical University of Denmark
KI – Karolinska institutet
KTH – Kungliga Tekniska Högskolan
LIU – Linköpings universitet
LTH – Lunds tekniska högskola
LTU – Luleå tekniska universitet – Aktiva skoltransporter
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
SH – Södertörns högskola
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet
UMU – Umeå universitet
VTI – Statens- väg och transportforskningsinstitut