Hoppa till innehåll

Forskarporträtt – Sonja Forward, VTI

Vad behövs för att nå målet om ökad och säker cykling?

Vi ställer frågan till Sonja Forward, senior forskare på VTI, som svarar:

– Eftersom mitt fokus är på människan i transportsystemet så handlar det om hur man kan påverka olika gruppers resande. För att lyckas med det behöver man förstå vad som påverkar val av transporter. I det sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att personer befinner sig på olika steg i förändringsprocessen och att påverkansinsatser bör anpassas till vilket steg i processen gruppen befinner sig på. För de som inte påbörjat processen – dvs. de som inte cyklar och som inte har för avsikt att göra det – bör man lyfta fram cyklingens positiva aspekter, som ger kortsiktiga belöningar. Samtidigt måste det nya beteendet betraktas som ett möjligt alternativ. Det innebär också att de måste inse att det egna, nuvarande, beteendet för med sig en rad problem. En föreslagen strategi är att införa ett antal ”push and pull” åtgärder. Det skulle t.ex. innebära att cykling blir enklare och bilanvändandet svårare. Utan detta saknas motivation till förändring för den här gruppen.

I det sammanhanget är det viktigt att lyfta fram att budskapet måste vara trovärdigt. Om den nya erfarenheten blir en besvikelse är risken stor att man avstår från att cykla i framtiden. Det innebär att mer uppmärksamhet måste ägnas åt den fysiska miljön. Den viktiga frågan för planerare och beslutsfattare är om nätverket av cykelvägar möjliggör att man kan cykla på ett snabbt, bekvämt och säkert sätt, men också att cykeln kan förvaras stöldsäkert.

Sonja Forward är Doktor i psykolog och forskare vid Statens Väg och Transportforskningsinstitut. Hon har sedan 1992 arbetat inom området transportspsykologi med en rad olika projekt, både nationellt och internationellt. Under åren har hon utvecklat god kunskap inom området hållbart resande som fokuserat både på ökad och säker cykling. Exempelvis kan det handla om vilka faktorer som påverkar resenärers avsikt att cykla och hur man kan få den ”ovilliga” cyklisten att börja cykla. Ett annat exempel är hur man med hjälp av en kampanj kan påverka cyklister att använda cykelhjälm. En viktig målsättning i hennes arbete är att utgå ifrån väletablerade teorier. Sonja Forward har även varit medförfattare till en manual med syfte att förbättra arbetet med information och kampanjer.

Läs hela manualen här (eng): Manual for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety Communication Campaigns
Läs en förkortad version här (sv): Kommunikationskampanjer för trafiksäkerhet: handbok för design, genomförande och utvärdering (förkortad version)
Läs mer om Sonjas forskning här.