Styrgrupp

Under Cykelcentrums innevarande uppdragsperiod – 2018–2021 – utgör regeringskansliet och VTI:s ledningsgrupp Cykelcentrums styrgrupp.