Hoppa till innehåll

Regeringsuppdrag

Vid årsskiftet 2017/18 fick VTI i uppdrag av regeringen – inom ramen för den nationella cykelstrategin – att vara värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Som administrativ värd för Cykelcentrum ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige, för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Nedan presenteras de övriga regeringsuppdragen inom den nationella cykelstrategin.

Regeringsuppdrag inom ramen för den nationella cykelstrategin:

Övrigt från regeringen: