Hoppa till innehåll

Cykelcentrum, en femåring i cyklingens tjänst

Applåder och bandklippning! I mars 2018 invigdes Cykelcentrum av dåvarande infrastrukturminister Tomas Eneroth. VTI fick uppdraget att vara värd för ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Bild på fyrverkeri. Illustration: Tanor / Mostphotos.com
Illustration: Tanor / Mostphotos.com

Under fem år har en liten grupp medarbetare fokuserat på att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. Några viktiga frågor har varit: Hur bidrar vi till att öka cyklingen och göra den säkrare? Hur når vi ut till våra målgrupper? Vad behöver de veta? Frågorna har varit många och gruppen har konstaterat att även om VTI har många forskare inom cykling så varken kan eller ska vi göra allt detta internt. Därför fokuserar vi på att vara just ett ”nationellt kunskapscentrum” och att vara en plattform för alla cykelforskare i landet. Det gör vi på flera sätt.

Stolta men inte nöjda

När vi ser tillbaka på verksamheten tycker vi själva att vi hunnit åstadkomma en hel del de här åren. Samtidigt finns det så mycket mer som vi skulle vilja uppnå, säger Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum. Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar. Flera har tydliga kopplingar till transportsystemet. Klimatkris och stigande bränslepriser i kombination med en stillasittande vardag gör att cykeln har en viktig roll att spela. Där så är möjligt kan cykeln bidra till ökad hållbarhet såväl på det nationella som på det personliga planet, fortsätter hon.

Långsiktig kunskapsuppbyggnad

Att skapa strategiska projekt är ett sätt att initiera nya forskningsområden. Det kan handla om kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där extern finansiering saknas. Resultaten kan användas som inspiration till kommande forskningsprojekt eller tjäna som referensunderlag för alla i branschen.

Samla och sprida kunskap

Vi vill fortsätta påverka utvecklingen i en positiv riktning, genom att samla och sprida kunskap om cykling. Cykelcentrum utgör också en viktig plattform för samverkan mellan akademi och praktik så att forskningen fokuserar på rätt saker och kan nyttiggöras på bästa sätt. Under 2021 fick Cykelcentrum finansiering från FORMAS för att ta fram en digital utbildningsplattform för att stärka kompetensen inom branschen. Där kommer vi att samla forskningsresultat från våra nätverk, som vi presenterar i olika format, till exempel webbinarier, populärvetenskapliga sammanfattningar och kurser. Vi har arrangerat webbinarier ända från start. De har varit välbesökta och ett forum för forskare och praktiker att mötas och utbyta erfarenheter och kunskap.

En nytillkommen kanal är VTI-podden Cykelcentrum. Där samtalar vi med olika forskare om deras syn på hur ökad och säker cykling kan bidra till lösningen på många samhällsproblem, som folkhälsa, luftföroreningar och bilköer.

Samverkan

I arbetet med utbildningarna samverkar vi med andra akademiska parter samt kommuner och regioner. Vi samverkar också genom våra nätverk för nationella cykelforskare och cykeldoktorander. Vi startade nätverken för att erbjuda plattformar för kunskapsutbyte och kontakter. Läs mer om dem under fliken Samverkan/Nätverk.

Glädjande nog kan vi också se att vi har inspirerat andra länder genom vår verksamhet. Under 2022 bildades en dansk motsvarighet till Cykelcentrum och i Norge pågår diskussioner om en motsvarighet. Vi har under 2022 även utökat vårt internationella samarbete, bland annat genom ett nätverk för motsvarande cykelcentrum i andra länder i Europa. Det är extra viktigt nu, när det på EU-nivå har fattats beslut om att ta fram en europeisk cykelstrategi och att fördubbla antalet cyklade kilometrar i Europa till 2030.

Dessutom samverkar vi med bransch och industri, både nationellt och internationellt, där Cykelcentrum bidrar med aktuell forskning och får inspel om vilken ny kunskap som behövs. Bland annat diskuteras lastcyklar, cykelturism, data från uppkopplade cyklar och hjälmar, kläder och produkter som gör cyklingen tryggare och säkrare samt åtgärder för minskade cykelstölder och säker/trygg/tillgänglig cykelparkering.

FN resolution

Under förra året tillkom ett stycke i en FN resolution att alla världens länder förbinder sig att arbeta med att främja cykling och andra sätt att färdas aktivt. Att Sverige har ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling är en bra grundförutsättning för att kunna uppfylla det internationella åtagandet. Därför hoppas vi naturligtvis på en fortsättning, även om framtiden ser osäker ut, avslutar Anna Niska.