Samarbeten

Vi samarbetar med

Chalmers

Cykelfrämjandet

Gymnastik- och idrottshögskolan – GIH

Göteborgs stad

IQ Samhällsbyggnad

K2 – Nationellt Kunskapscenter för Kollektivtrafik

Karlstad kommun

KTH

Linköpings universitet

Luleå Tekniska Universitet

Lunds Tekniska Högskola

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

RISE – Research Institutes of Sweden

SINTEF

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

Svenska Cykelstäder

Svensk Cykling

Sweden Water Research

Södertörns Högskola

Trafikanalys

Trafikverket

Trivector

Umeå universitet

Vätternrundan