Länkar

Cykelrelaterade länkar

Svenska

Cykla i P1 – En serie som handlar om hur cykeln kan lösa några av samtidens problem. Forskning, politik och användarperspektiv.

Svensk Cykling – Manifest 2018

Trafikverket – Gcm-handboken – utformning, drift och underhåll, med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Trafikverket – Gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped

Trafikverket – Säkerhet på cykel

Trafikverket – Var ska den förlåtande cykelbanebeläggningen placeras?

Trafikverket – VGU – Vägar och gators utformning

Internationella länkar

Bike Data Projekt

The European Cyclists’ Federation

XCYCLE

InDeV – In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users

PROSPECT – Proactive Safety for Pedestrians and Cyclists

DATABASER

Portalen för transportforskning

VTI:s Nationella bibliotekskatalog för transportforskning

SwePub – publiceringar vid svenska lärosäten och myndigheter

TRID – internationell databas med “1.2 million references to literature in the field of transportation research

SKL:s webbutik

Trafikverkets webbutik

Trafikanalys publikationer