Examensarbeten

Till och från kan VTI erbjuda dig som student möjlighet att göra ditt examensarbete i ett forskningsprojekt. Om du är intresserad av ett cykelrelaterat exjobb inom Cykelcentrum, VTI, så hittar du aktuella förslag nedan. Ta kontakt med aktuell kontaktperson via tillhörande länk.

  • Bildanalys för att bestämma cykelvägsbredder, utifrån bilder tagna med VTIs cykelapp     Kontakt
  • Cykel som medel för att förebygga transportfattigdom och social exkludering: möjligheten att cykla är ojämlikt fördelad i befolkningen vilket beror på såväl hushållens ekonomi som på kulturella skillnader. I vissa – särskilt socialt utsatta – områden cyklar man inte även om det finns väl utbyggda cykelvägnät. Varför man inte cyklar kan bero på att man inte kan cykla, att man inte har råd med cykel eller att risken för att cykeln ska bli stulen är alltför stor, men om detta vet vi egentligen väldigt lite utifrån ett svenskt perspektiv. Vi föreslår ett arbete  som tittar på olika socioekonomiska gruppers möjligheter att cykla för transport och/eller cykel som transport i socialt utsatta områden. Förslagsvis med ett folkhälsoperspektiv.     Kontakt

 

Om du kontaktar oss angående examensarbete är vi alltid intresserade av att ta del av ditt cv.  Läs mer