Hoppa till innehåll

Cykelstölder

Mängden cykelstölder är inte bara ett praktiskt och ekonomiskt problem för den enskilde som drabbas. Det är också ett samhällsproblem, då det får många att avstå från att skaffa cykel och än mindre att använda och ställa ifrån sig den. Eftersom Cykelcentrum verkar för ökad cykling så ser vi det som en problem som behöver lösas. Därför har vi initierat ett strategiskt projekt som ska ta fram en kunskapssammanställning, som i sin tur kan utgöra underlag för ytterligare ågärder.

Foto på en maskerad person som bär iväg med en cykel på axeln.
Foto: Andrey Popov / Mostphotos.com.

Det strategiska projektets huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap som kan minska antalet cykelstölder i Sverige. Detta gör vi genom följande aktiviteter:

– Kartläggning av viktiga aktörer,

– sammanställning av vetenskaplig litteratur samt konsult- och myndighetsrapporter,

– sammanställning av tillgängliga data om cykelstölder.

Projektet Cykelstölder genomförs i samverkan med SFF, Polisen och försäkringsbolag. Genom att få en samlad bild kring hur stölderna påverkar cyklister, försäkringsbolag, cykelbranschen och offentliga aktörer, hoppas vi att resultaten kan utgöra en vetenskaplig grund för beslut om vilka åtgärder som kan vidtas framöver.

Har du tillgång till data eller underlag som kan vara av nytta att inkludera i kunskapssammanställningen så är du varmt välkommen att kontakta Johan Egeskog eller Magnus Karemyr enligt nedan. 

Magnus Karemyr, forskningsingenjör: magnus.karemyr@vti.se
Johan Egeskog, forskningsingenjör: johan.egeskog@vti.se