Hoppa till innehåll

Strategiska projekt

Inom regeringsuppdraget Cykelcentrum ingår att initiera och genomföra satsningar av strategisk betydelse. Det kan handla kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där en extern finansiering saknas för tillfället. Resultaten kan användas som inspiration till kommande forskningsprojekt eller tjäna som referensunderlag.

Tidigare strategiska projekt finansierade via Cykelcentrum är:

Cykeldata: en översikt av data tillgänglig för cykelforskning i Sverige här. VTI rapport 1140

Cyklingens koppling till Agenda 2030: systemtänkande i transportsektorn. VTI rapport 1130.

En förstudie av godscykeln och dess användningsområde: en historisk hybrid och framtida möjlighet för ett hållbart distributionssystem i våra städer. VTI rapport 1032.

Cycling in rural areas: an overview of national and international literature. VTI rapport 1124A.

Cykelturism: en litteratursammanställning och omvärldsanalys. VTI rapport 1014. Cykelturism.

Tekniska resurser för forskning om cykling: en översikt av resurser i Sverige. VTI notat 19-2019.

Pågående strategiska projekt:

Cykeln som möjliggörare – Kunskapssammanställning om cykeln som möjliggörare, för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Cykelstölder – Kunskapssammanställning kring cykelstölder och brottsförebyggande åtgärder.