Söka forskningsresultat

Biblioteket vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinsitut:

Svarar på frågor
Sprider resultat
Ger tillgång till litteratur
Utför kvalificerade informationssökningar
Bevakar omvärlden
Utvecklar webbplatser och databaser

Har du frågor om transportforskning? Kontakta biblioteket:

E-post: bibliotek@vti.se
Telefon: 013-20 40 00
Hemsida: www.vti.se/sv/bibliotek

Eller leta i Transportportalen: www.transportportal.se