Hoppa till innehåll

Webbinarium – Cykling på landsbygd

På vilka sätt kan cykling på landsbygd underlättas och bidra till att vi når hållbarhetsmålen och målet om ökad och säker cykling?

Foto på cyklande barn på smal asfalterad väg på landsbygd.
Cyklande fotograf: Jones Karlström

Cykling på landsbygd skiljer sig i flera avseenden från cykling i tätort, men forskningen har hittills mest fokuserat på det sistnämnda. I en litteraturstudie om landsbygdscykling, som webbinariet baseras på, sammanställer och diskuterar vi forskningsresultat och kunskapsluckor med avseende på en rad olika faktorer, exempelvis: tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, komfort, attraktivitet och hur cykling på landsbygd upplevs av cyklisterna själva såväl som av andra trafikanter. Sammanställningen utgår ifrån att andelen resor som genomförs med cykel ska öka vilket då även borde innefatta cykling på landsbygd.

DATUM: 24 mars 2022

TID: 09.00 – 10.45 (ordinarie program) alt. 11.15 enligt nedan.

Vi spelar in webbinariet och kommer att publicera det på vår hemsida efteråt.


PROGRAM

09.00-09.05 Inledning

09.05-09.35 Cykling på landsbygd: En genomgång av nationell och internationell litteratur

Presentation av ny studie författad av:

  • Katja Kircher, forskningsledare inom området trafikanternas uppmärksamhet på VTI
  • Sonja Forward, psykolog och forskningsledare på enheten mobilitet, aktörer och planering på VTI
  • Henriette Wallén Warner, docent i psykologi och senior forskare på VTI.

09.35-09.50 Frågor från chatten

Paus 09:50-10:00

10.00-10.45 Frågor och diskussion med panelen

Panelen består av:

  • Emilia Sternberg, projektledare samhällsplanering och turismcykling på Cykelfrämjandet
  • Peter Schantz, professor på Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Janet Van der Meulen, sakkunnig transportkvalitet på Trafikverket
  • Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen

10.45-11.15 EFTERSNACK

Inspelningen av webbinariet stängs av och publiken är välkommen att fritt diskutera med varandra, panelen och forskarna som presenterat sin rapport.