We share the space – bicyclists and motor vehicles interacting; challenges and solutions

Om du missade Cykelcentrums och SAFERs första gemensamma webinar 2020-11-04, så kan du se inspelningen eller läsa presentationerna nedan. Webinaret var laddat med fyra intressanta presentationer av forskare inom olika områden relaterade till säkerhet för cyklister. Varje presentation följdes av insiktsfulla kommentarer från två representanter från cykelindustrin, Johanna Smedberg, Cycleurope, respektive bilindustrin Peter Kronberg, Volvo Group. Alla deltagare fick dessutom möjlighet att ställa frågor och vi har samlat in en mängd synpunkter och frågor som vi tar med oss in i vårt fortsatta samarbete. Se inspelningen, inspireras och kontakta oss gärna med idéer om framtida forskningsprojekt.

Presentationer i webinariet (eng):

Sharing different worlds – Katja Kircher, VTI

MICA – Modeling Interaction between Cyclists and Automobiles – Marco Dozza, Chalmers

SAFER cycling: from crash avoidance to injury reduction – increased visibility and reduction of injuries by smart clothes and materials – Helena Stigson, Folksam

Vehicle Dynamics of bicycles, the why and a possible how – Fredrik Bruzelius, VTI/Chalmers