Hoppa till innehåll

Planeringsverktyg för cykelvägar – vad är väghållarnas behov i potentialstudier?

Cykelcentrum bjuder in planerare till workshop i Teams.

Foto på ett webbinarium på en datorskärm.
Foto: Andrey Popov / Mostphotos.com

Workshopen vänder sig till dig som arbetar med planering av ny- och reinvestering i väginfrastruktur. Nu finns möjlighet att bidra till utveckling av en tillgänglig, enhetlig potentialstudie för cykelvägar. Välkommen att lyfta de behov du ser i din organisation, ställ frågor och diskutera.

Under sessionen Cykling utanför tätorten på Transportforum i Linköping 17 juni konstaterades att väghållare använder sig av separata planeringsverktyg med olika ingångsdata och antaganden. Utmaningarna är större för att få till cykelvägar utanför tätorter. Behovet av ett enhetligt nationellt förvaltat planeringsverktyg är angeläget men metodutveckling och samsyn behövs. Syftet med workshopen är att lyssna in vad planerare behöver få ut från ett sådant verktyg.

Datum: 30 november 2022

Tid: kl 13.00-16.00

Plats: Teams/online

Anmäl dig här. Vi behöver din anmälan senast 28 november. Länk till workshopen skickas 29 november till e-postadressen du anger i anmälan.

Program

13.00 Inledning

13.10 Analyser av cykeltrafik som forskare ser behov av. Resonemang utifrån rapporten En transportmodell med fokus på cykeltrafik: modellutveckling och scenarioanalyser – Chengxi Liu, forskare på enheten för Trafikanalys och logistik, VTI

13.25 Region Uppsalas potentialstudie – hur får vi ett prioriteringsverktyg med tillämpbara beslutsförslag? – Björn Schulte Herbruggen, Region Uppsala

13.40 Landsbygdens barriärer och planprogram som metod för att lokalisera cykelstråk. – Maria Månsson Brink, stadsarkitekt i Örkelljunga kommun och Erika Kindvall, planarkitekt i Kinda kommun.

14.00 Paus

14.15 Potentialen med några befintliga planeringsverktyg

  • Regional cykelmodell 2.0, för efterfrågan och nätutläggning – Christian Dymén på Trivector
  • Ruttval och bristidentifiering med hjälp av cykelbarhetsklassificering – Jonas Hedlund på Tyréns
  • Cykling mellan tätorter – David Edman på Sweco
  • Bygdevägar – Mohammad Aurangojeb på Afry

14.35 Diskussion med representanter från kommuner, regioner, och Trafikverket.

Reflektioner om klassning av cykelbarhet (nationellt tillgängligt planeringsstöd som beskriver förutsättningarna i hela Sverige).

15.25 Hur går vi vidare?

15.30-16.00 EFTERSNACK

Väl mött!