Godscyklar – möjligheter och utmaningar med leveranser i städer

Trehjulig grön paketcykel med stor grå låda bakpå. Foto.
Foto: Mostphotos.com/Mats Egeberg

Den sista kilometern av godstransporten är den mest kostsamma, minst effektiva och mest utsläppsintensiva delen. Men nu har transporter av paket med godscyklar vuxit fram som ett kostnadseffektivt alternativ i städer. Fördelen är dessutom mindre utsläpp och i vissa fall till och med snabbare transporter.

Cykelcentrum arrangerar ett webinar med representanter från forskning, kommun, användare och tillverkare. Vi kommer att belysa både möjligheter och utmaningar och vill på det viset skapa nya kontakter mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer för att ge utvecklingen en skjuts framåt.

Vi kommer att få forskarnas reflektioner på övriga presentationer och det kommer att finnas tid för frågor och diskussioner från deltagarna i anslutning till alla föredrag. Vi kommer dessutom att spela in det ordinarie programmet och lägga ut inspelningen på vår hemsida efteråt.


DATUM: 12 april 2021

TID: kl. 13.00-16.00

PLATS: Teams

ANMÄLAN: Du anmäler dig här senast 9 april. Vi skickar ut en länk till mötet på förmiddagen den 12 april.


PROGRAM

Kl. 13.00-14.00 Block 1. Kunskapsläget om godscykling och logistik med hjälp av cykeln

Välkomna! Inledning och presentation av Cykelcentrum och kort genomgång av eftermiddagens innehåll och upplägg.

Forskare presenterar

• Niklas Arvidsson, senior forskare VTI – Lätta elektriska godsfordon som möjliggörare för innovativ sista kilometern transporter
• Karolina Isaksson, senior forskare VTI – Att gå från nisch till mainstream – en analys av cykellogistikaktörers perspektiv

Kort paus

Kl. 14.00-15:00. Block 2 Behov, möjligheter och utmaningar med citylogistik för kommuner och utveckling av godscykeln

Väghållare och tillverkare presenterar

• Robin Billsjö, Godsstrateg Trafikkontoret Stockholm stad – Stockholms stads arbete för hållbara godstransporter och lastcykelns roll i stadens transportsystem
• Mats Hermansson Produkt och Produktionsansvarig Monark Exercise AB, Vansbro – Från brevbärare till hållbar logistik

Kort paus

Kl. 15.00-16.00 Block 3 Logistik i praktiken

Logistikföretag presenterar

• Jimmie Wahlberg, Fordonsspecialist Postnord och Hans K Ankergård, Senior Project Manager Postnord – Hållbara leveranser på tre hjul – Lastcykelns utmaningar och möjligheter
• Hanna Melander, Manager Quality and Environment, DB Schenker – Schenkers klimatomställning och cykelns roll


EFTERSNACK

Vi stänger av inspelningen när programmet är klart men för den som är intresserad så finns möjlighet att dröja kvar en stund och diskutera med våra föredragshållare och varandra.