Hoppa till innehåll

Cykelns dag 3 juni 2020

Om du missade Cykelcentrums gratis och öppna webinar på Cykelns dag 3 juni, så kan du se inspelningen eller läsa presentationerna nedan. Webinaret var laddat med intressanta presentationer på tre teman; Elsparkcyklar, Vägars och gators utformning (VGU) med koppling till cykling och Drift och underhåll av cykelvägar.

Inledning, Cykelcentrum, Föreståndare Anna Niska

TEMA: Elsparkcyklar

Första delrapporten i regeringsuppdraget om eldrivna enpersonsfordon, Pernilla Bremer, Utredare, Transportstyrelsen

Olycksanalys, Åsa Forsman, Senior forskare, VTI

Uthyrningsföretagens säkerhetsarbete, Per Ankersjö för Nordic Micromobility samt Kristian Agerbo, VOI, Niklas Joensen, LIME och Lukas Samuelsson, TIER.

10 råd til kommunene om elsparkesykkel, Nils Fearnley, Forskningsleder, TØI

Kommentarer från två kommuner / Diskussion

TEMA: Vägars och Gators Utformning (VGU)

Sykkel først, forslag til ny gatenormal for Oslo, Almudena Díaz Camacho, Samfeldselsplanlegger, Oslo kommune

Cykelnyheter i VGU, Kenny Dolleris, Nationell planerare vägutformning, Trafikverket

Kommentarer från två kommuner / Diskussion

TEMA: Drift och Underhåll (DoU)

God kvalitet på drift och underhåll på cykelvägar, Johan Lindberg, Senior utredningsledare, Trafikverket

Kommentarer från två kommuner / Diskussion

Varje föredrag avrundades med tid för frågor. Kommentarer från Malin Månsson, Specialist cykel, Göteborgs stad och Joakim Boberg, Cykelsamordnare, Stockholms stad.

Tips på länkar som kom under webinaret:

För den som är intresserad så finns det en kunskapsöversikt om bl.a. elsparkcyklar och Trafiksäkerhet samt situationen i Sverige som Koucky tog fram 2018 som finns tillgänglig genom Trafikverket. Sök på eldrivna enpersonsfordon eller klicka här.

Stockholms stads olycksanalys

Region Stockholms rapport

Vill ni ha kontakt med Nordic Micromobility Association så nås de via info@nordicmicromobility.com och deras Code of Conduct finns på http://nordicmicromobility.com

Som svar på en fråga om delrapporten lämnade Pernilla Bremer, Transportstyrelsen, följande svar: ”På sidan 44 i delrapport 1 finns avsnitt om lagen om  flyttning av fordon i vissa fall – relaterat till cykel” https://transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/vag/utredning-behov-av-forenklade-regler-for-eldrivna-enpersonsfordon/

Kopplat till Almudena Díaz Camachos föredrag – Sykkel først, forslag til ny gatenormal for Oslo – finns här bild med ett exempel på en korsning med stor vänstersväng.

Olycksdata från Norge