Hoppa till innehåll

Hur får vi fler att cykla? En sammanfattning från Cykelns dag 2021

Cykel med packning, vid vatten.
Cykelsemester. Foto: Rickard Borgqvist/ Mostphotos.com

Cykelcentrums webbinarium på Cykelns dag 3 juni 2021 var både välbesökt och uppskattat. Ett nittiotal deltagare fick lyssna på, diskutera med och ställa frågor till våra presentatörer – forskare, representanter från kommuner, Trafikverket, cykelturismbranschen och cykelorganisationer – utifrån två teman: KAMPANJER och CYKELTURISM.

Anna Niska, forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum, inledde med att presentera upplägget för dagen och vad Cykelcentrum är.

Kontakta Anna Niska anna.niska(a)vti.se


Först ut i programmet var Cykelfrämjandets stipendiater för 2021: Gustaf Holmström och Anton Nordvall, som presenterades av Charlotte Hagström, från Cykelfrämjandets Riksstyrelse och docent vid Lunds Universitet. De fick stipendiet på 10 000 kr för sin gemensamma mastersuppsats ”Cykelvägar anlagda på befintlig jord – En utredande studie om hur en cykelväg anlagd på befintlig jord står sig mot en cykelväg anlagd på nytt material”.

Läs mer:
Om stipendiaterna
Stipendiaternas mastersuppsats i sin helhet.
Cykelfrämjandets stipendium


Anna Liljehov, nationell samhällsplanerare på Trafikverket, presenterade Nationella cykelrådet och deras nya temarapport om cykelplanering i Sverige.

Läs mer:
Om temarapporten
Hela temarapporten (pdf)
Om Nationella cykelrådet


Därefter inleddes dagens första tema KAMPANJER och Sonja Forward, senior forskare på VTI, presenterade vad som är viktigt att tänka på när kampanjer ska utformas och varför. Slutsatserna från hennes presentation är:

 • Testa budskapet och hur det ska placeras, innan det lanseras.
 • Utvärdera åtgärden (primära och sekundära mål).
 • Sprid resultaten, oavsett om det blev lyckat eller inte.
 • Cykeln måste få en högre prioritet i stadsplaneringen.
 • Politiker – Våga mera, se långsiktigt, inte bara till nästa val.

Kontakta Sonja Forward: sonja.forward(a)vti.se


Thomas Sundin, projektledare Falu kommun, berättade om kommunens kampanj ”Vintercyklisten” som genomfördes 2009-2010. Det var ett prova-på projekt som hade till syfte att öka antalet året runt cyklister. Kampanjen presenterades som en utmaning, att cykla 3 km, 3 dagar/vecka i 4 månader. Det projektet hade som vision var att:

 • Skapa vi(p)-känsla genom kick-off, facebook-sida, fototävling, mediaträffar, inrapporterade cykelsträckor m m.
 • Ge förutsättningar genom att ge deltagarna vinterdäck, cykeldator, sadelskydd, cykelväst och hjälm.
 • Locka och inspirera. Kampanjen utformades med fokus på folklighet och utmaning (à la Vasaloppet).
 • Signalera kvalitet och skapa nyfikenhet. Kampanjmaterialet hade hög kvalitet med ”filmisk” inspiration.
 • Skapa ringar på vattnet; ändra attityder och få fler att cykla.

Resultatet följdes upp efter andra året (2010-2011) och visade att år 1 klarade 68 % kraven och år 2 klarade 87 % kraven och projektet har visat sig ge positiva långtidseffekter.

Läs mer om cykling i Falu kommun.


Under eftermiddagen var temat CYKELTURISM och Christina Stave, senior forskare på VTI, och Jan Andersson, professor på VTI, inledde med att presentera en litteratursammanställning och omvärldsanalys som publicerades 2019. De presenterade behov av:

 • konsekvent märkning av leder
 • planläggning och finansiering av säker och sammanhängande cykelinfrastruktur
 • möjlighet till cykel på kollektivtrafik
 • kunskapsspridning till fler aktörer om cykelturismens nuläge och ekonomiska potential, såsom tjänstemän, politiker och beslutsfattare eller kunniga inom cykel (oftast endast fokus på vardags/transportcykling)
 • att lära känna cykelturisternas behov av omväxlande och alternativa leder (naturskönt, äventyrligt, familjesäkert), boende, mat etc.
 • möjlighet att cykelturista i städer
 • hållbara transporter till/från lederna
 • natur- och miljöhänsyn längs lederna
 • samverkan och ansvarsfördelning mellan olika regioner och aktörer
 • statistik och forskning kopplat till cykelturism

Kontakta Christina Stave christina.stave(a)vti.se och Jan Andersson jan.andersson(a)vti.se


Därefter presenterade Katarina Bergstrand, VD för Sweden by Bike, erfarenheter från cykelturism i Sverige idag. Hon lyfte fram behovet av:

 • säkra och tillgängliga leder för alla åldrar
 • möjlighet att säkert ta sig fram på och förbi bilinfrastruktur, även som cykelturist i städer
 • valmöjligheter
 • samverkan mellan olika företagare i branschen för att möjliggöra paketering av upplevelser
 • medvetenhet om att lagom avstånd och lockande utflyktsmål genererar stora turistvolymer och intäkter

Läs mer om Sweden by Bike.


Slutligen ledde Christina Stave och Jan Andersson en diskussion med representanter från branschens olika aktörer:

 • Anna Liljehov och Patrik Wirsenius, Trafikverket
 • Emil Rensvala, Svenska cykelstäder
 • Hans Stoops, Cykelfrämjandet
 • Katarina Bergstrand, Sweden by Bike

Inspelningen av webbinariet finns här.

TIPS PÅ ÖVRIGA LÄNKAR FRÅN WEBBINARIET:
Cykelfrämjandets stipendium
EuroVelo i Sverige
Cykelfrämjandets kampanj Folk:hälsa
Västra Götalandsregionens kampanj På egna ben