Hoppa till innehåll

Cykelcentrums webbinarium – Cykeln som möjliggörare?

Personer med funktionsnedsättningar har generellt sett sämre tillgång till transporter och gör dessutom färre resor jämfört med personer utan. Det försämrar deras möjligheter till delaktighet i samhället. De löper även större risk att utveckla sämre hälsa. Det kan till exempel handla om sjukdomar som kan relateras till övervikt på grund av ett stillasittande liv. Studier har visat att cykling kan motverka utveckling av fysisk ohälsa. Personer med funktionsnedsättning kan även uppleva det lättare att cykla (t.ex. med standardiserad cykel, anpassad cykel eller en kombination standardiserad och anpassad cykel) än att gå eller ta sig fram med rullstol. Förutom positiva fysiska hälsoeffekter bidrar cykling till en känsla av frihet, nöje, självförtroende, samt ökat oberoende och möjlighet till social delaktighet.

Under mötet presenterar författarna till studien sina resultat så här långt. Vilka hinder upplever en person med funktionsnedsättningar, i infrastrukturen, i kontakten med samhällsfunktioner och myndigheter, i behovet av anpassning av cykeln? Övriga medverkande presenterar sina perspektiv på frågorna.

Bidra gärna som deltagare genom att ställa frågor och dela erfarenheter!

Foto av en benamputerad man med protes på cykel.
Foto: Lightfield/Mostphotos.com

DATUM: 16 november 2022

PLATS: Teams (länk skickas ut dagen innan, till den som har anmält sig).

ANMÄLAN: Du anmäler dig till webbinariet här, senast 15 november kl 12.00.

Webbinariet spelas in och kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida i efterhand, men det kan dröja ett tag med anledning av att vi ska texta det först.

PROGRAM

13.00 Cykelcentrum hälsar välkomna.

13.10 Cykeln som möjliggörare? Pågående litteraturstudie om funktionsnedsättningar och cykling. Jonna Nyberg och Lena Levin, forskare på VTI inom social hållbarhet kopplat till mobilitet och transporter.

13.50 En armcyklists vardag. Björn Billung, före detta journalist som driver frågor om infrastruktur för oskyddade trafikanter.

14.20 Paus

14.40 Utformningskrav för cykelinfrastruktur, tillgänglighet och användbarhet. Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare till yrket, just nu forskarstuderande inom rehabiliteringsteknik och design.

15.10 Panelsamtal. Forskarnas funderingar och diskussion med medverkande.

15.25 Summering och avslutning.

15.30 EFTERSNACK – fritt fram för alla att bidra i en öppen diskussion.

16.00 Slut!