Forskningsresultat

Vi har påbörjat arbetet med att sammanställa forskningsresultat inom cykelområdet. I dagsläget är det mest VTI-publikationer och projekt. På sikt vill vi även delge forskningsresultat och -projekt från andra forskningsaktörer. Där är vi dock beroende av att varje aktör informerar oss om vad som har gjorts. Välkommen att kontakta oss.