Hoppa till innehåll

Cykling på Transportforum 2022

Välkommen till två dagar fullmatade med cykling. Cykelsessionerna ser ut så här:

Foto på klunga av cyklister i halvfigur.
Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos.com

16 juni

kl. 15.00-16.30
Hinder på vägen för cykling:

 • Effekt av vägunderhålls- och reparationsarbeten på cyklister
 • Tillfälliga vägutrustningars ”cykelvänlighet”
 • Hindra bilar med pollare på gång- och cykelvägar – Hur får vi det att fungera i praktiken?
 • Cykelvänliga kantstenar
 • Försök med infärgad asfalt på cykelbana för tydligare separering mellan cykeltrafik och fotgängare

kl. 17.00-18.30
Träffpunkt Cykelcentrum, mingel (separat program)

17 juni

kl. 8.30-10.00
Modeller, metoder och data för cykelplanering:

 • Developing a bicycle network 2.0 using modelling: a case study in Münster, Germany
 • Cykeldata – en översikt av tillgängliga data för cykelforskning i Sverige
 • Metoder för att kartlägga behov av cykelparkering
 • Enhetlig metod för cykelflödesmätningar – resultat från en pilotstudie

kl. 10.30-12.00
Cykling utanför tätorten:

 • Cykling på landsväg – en kunskapsöversikt
 • Cykling på landsbygd – potential och utmaningar
 • Cykelbarhetsklassificering av Sveriges hela gatu- och vägnät
 • Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen
 • Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet

Sida för anmälan och mer information om respektive presentation finns här (länk).