En miljon svenskar cyklar varje dag

En genomsnittlig dag under 2019 cyklade cirka en miljon personer i åldrarna 6–84 i Sverige, eller 11 procent av befolkningen. Det framgår av Nationella cykelbokslutet som ges ut av Nationella cykelrådet.

Det nationella cykelrådet är ett samverkansforum för arbetet med en ökad och säker cykling. Varje år tar rådet fram ett nationellt cykelbokslut, ett uppdrag från regeringen. Cykel som färdsätt är en bred samhällsfråga vilket speglas av medlemsorganisationerna. I rådet ingår offentliga verksamheter och intresseorganisationer med olika perspektiv på cykelfrågorna.

Rådet leds av Trafikverket och medlemmar är: Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Linköpings kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt VTI.

Cykelcentrums webinar – Cykelns dag 3 juni – inspelning

Missade du vårt välbesökta webinar på Cykelns dag så har du möjlighet att se inspelningen nu, eller när det passar dig. Tipsa gärna intresserade kollegor också. Vi kan utlova intressanta presentationer och diskussioner på tre teman; Elsparkcyklar, Vägars och gators utformning (VGU) och slutligen Drift och underhåll av cykelbanor. Återkoppla gärna med dina synpunkter och/eller tips inför kommande webinarier till cykelcentrum@vti.se.

Program, länkar och presentationer.

Kunskapsöversikt om elsparkcyklar och trafiksäkerhet

För den som är intresserad så finns det en kunskapsöversikt om bl.a. elsparkcyklar och trafiksäkerhet samt situationen i Sverige som Koucky tog fram 2018 åt Trafikverket.

Fortsätt läsa om kunskapsöversikten

Vad tycker du om cyklingen i din kommun?

Cykelfrämjandet gör återkommande undersökningar av hur nöjda cyklister är med sin kommun, utifrån ett cykelperspektiv. Delta gärna i Cyklistvelometern och tyck till om just din kommun. Är cykelvägarna tillräckligt breda? Är belysningen bra? Skulle du rekommendera andra att cykla i din kommun?

Till Cykelvelometern

Grattis Uppsalacyklister!

Grattis Uppsalacyklister, ni bor i staden som toppar Cykelfrämjandets nationella granskning Kommunvelometern – för tredje året i rad. På andra plats kommer Linköping (igen) och tredjeplatsen delas mellan Malmö och Umeå.

Om Kommunvelometern

Ny artikel om visualisering av cykling i städer

Towards Knowledge-Based Geospatial Data Integration and Visualization: A Case of Visualizing Urban Bicycling Suitability, av Weiming Huang, Khashayar Kazemzadeh, m.fl., Lunds universitet.

Läs artikeln om visualisering av cykling i städer

Fullt finansierad doktorandtjänst vid Trinity College, Dublin, Irland

There is an opportunity in Trinity College Dublin for a fully funded PhD.
The successful candidate will work on a project looking at how autonomous cars will affect cycling in cities.

Fortsätt läsa “Fullt finansierad doktorandtjänst vid Trinity College, Dublin, Irland”

Cykelcentrums webinar – Cykelns dag 3 juni

Foto: Mostphotos.com/Aleksandr Khakimullin

Som vi har aviserat tidigare så har vi ett intressant webinar den 3 juni, på Cykelns dag, kl 09.30-15.30. Vi erbjuder ett öppet och gratis webinar fullt med intressanta presentationer och diskussioner på tre teman: Elsparkcyklar, Vägars och gators utformning (VGU) ur ett cykelperspektiv och slutligen Drift och underhåll av cykelvägar.

Anmälan och program

Inspelat webinarium om cykling mot enkelriktat

Se Svenska Cykelstäders webinarium om cykling mot enkelriktat här.

Planering för strategisk cykelinfrastruktur

Ny rapport av Jens Alm och Till Koglin, K2 – I dagens samhälle med klimatförändringar och miljöproblem ses cykeln som ett allt viktigare transportmedel för att minska bilanvändning. Trafikverket konstaterade att ökad cykling medför stora vinster för samhället, inte minst för miljön. Således borde cykel prioriteras allt mer i planeringen, vilket inte alltid görs. Hur man planerar cykelinfrastruktur och vad som klassas som bra eller dålig cykelinfrastruktur kan skilja sig mellan olika kommuner, inte minst beroende på kommunens storlek, planeringstradition och liknande. Föreliggande rapport är slutprodukten av projektet som handlar om möjligheter och svårigheter för kommunerna att implementera strategisk cykelinfrastruktur i Sverige. Vidare syftar rapporten till att ge kommuner rekommendationer om hur de arbeta vidare med frågorna och förslag på hur de kan övervinna eventuella svårigheter.

Fortsätt läsa