Hoppa till innehåll

Christina Karlsson

Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Representanter från Vätternrundan, Cykelcentrum, Trafikutskottet och Vätternrundans samarbetspartners står uppställda framför sponsortavlan.

Några representanter från team Vätternrundan, Trafikutskottet, Cykelcentrum och samarbets-partners. Foto: Christina Karlsson

Fredag 14 juni kl 19.30 gick startskottet för årets Vätternrunda. Cirka 20 000 startande samlades i Motala för att köra de 30 milen runt Vättern. Tidigare under eftermiddagen samlades Vätternrundans arrangörer, några representanter från riksdagens Trafikutskott, samarbetsorganisationer och Cykelcentrum/VTI för att utbyta information om våra respektive verksamheter. Vi fick dessutom information om det jättearrangemang som cykelveckan är – med stora Vätternrundan som storslagen avslutning – och fick möjlighet att diskutera cykling och olika frågeställningar kopplat till det.Läs mer »Cykelcentrum och Trafikutskottet på Vätternrundan

Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

VTI har fått projektet ”Utvärdering av åtgärder på cykelstråk, effekter på flöden och resmönster” beviljat med finansiering på totalt 2,9 mkr från Energimyndigheten.

Syftet med projektet är dels att utvärdera effekten av de förbättrings- och uppmuntransåtgärder som Region Skåne planerar att införa på cykelstråk under projektets gång, dels att ta fram en metod som regioner och kommuner själva kan använda för att mäta, analysera och utvärdera cykling på cykelstråk.Läs mer »Metod för regioner och kommuner att mäta, analysera och utvärdera cykling

Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?

Alkoholpåverkan tycks vara en starkt bidragande orsak till att cyklister omkommer eller skadas svårt i trafiken. Trots det finns i dagsläget relativt lite kunskap om människors syn på alkoholpåverkad cykling. Det här har därför studerats av Henriette Wallén Warner, forskare på VTI, tillsammans med Gunilla Sörensen, forskningsassistent på VTI. De presenterar sina resultat i rapporten ”Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?”

Läs mer »Varför väljer cyklister att cykla alkoholpåverkade?